ArrangementerLørdag d. 10. Juli Telte-loppe-marked kl 10-15

Lørdag d. 21. August Loppemarked 

Fredag d. 10. September Fællesspisning

Lørdag d. 6. November Loppemarked

Fredag d. 26. November Vildtaften

Søndag d. 28. november Tænding af Juletræ

Onsdag d. 15. December Jule-familieaften 

Søndag D. 19. december Børnejuletræ
Nærmere om de enkelte arrangementer følger.

Ret til ændringer forbeholdes.
hilsen bestyrelsen og Husets venner