Arrangementer
Fredag d. 15/5 Rejsning af Majstang
Lørdag d. 23/5 Loppemarked

Ret til ændringer forbeholdes.
hilsen bestyrelsen og Husets venner